transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

EU och Europatanken - ett rättsligt och historiskt perspektiv

Författare och institution:
Per Cramér (Juridiska institutionen)
ISBN:
91-38-50394-8
Antal sidor:
224
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Norstedts Juridik
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1994
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
EU-rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Folkrätt
Postens nummer:
232346
Posten skapad:
2016-02-23 15:54
Posten ändrad:
2016-02-23 16:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007