transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Autoinflation reduces middle ear effusion in children with otitis media with effusion.

Författare och institution:
Armin Bidarian-Moniri (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar)
Publicerad i:
Evidence-based medicine, 21 ( 2 ) s. 65
ISSN:
1473-6810
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Postens nummer:
232320
Posten skapad:
2016-02-23 10:25
Posten ändrad:
2016-08-24 13:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007