transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A print crises or a local crises?

Författare och institution:
Ingela Wadbring (-); Annika Bergström (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Local journalism around the world: Professional practices, economic foundations and political implications, Oxford,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Medievetenskap
Postens nummer:
232313
Posten skapad:
2016-02-23 08:35
Posten ändrad:
2016-02-23 08:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007