transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Queer moving images

Författare och institution:
Ingrid Ryberg (Akademin Valand); Anna Linder (Akademin Valand)
Publicerad i:
Valand Academy Research Day 7 Dec 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Ytterligare information:
http://akademinvaland.gu.se/english/research-/research-events/research-day/2015
Postens nummer:
232269
Posten skapad:
2016-02-22 10:09
Posten ändrad:
2016-04-13 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007