transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Revisiting actually in different positions in some national varieties of English

Författare och institution:
Karin Aijmer (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Alonso Almeida, Francisco, Cruz García, Laura and González Ruiz Víctor (eds), Corpus-based studies on language varieties, s. 115-144
ISBN:
9783034320443
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Peter Lang
Förlagsort:
Frankfurt am Main
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
232239
Posten skapad:
2016-02-20 11:11
Posten ändrad:
2016-05-24 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007