transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Five-Year Experience of Vitamin E-Diffused Highly Cross-Linked Polyethylene Wear in Total Hip Arthroplasty Assessed by Radiostereometric Analysis.

Författare och institution:
Audrey K Nebergall (-); Anders Troelsen (-); Harry E Rubash (-); Henrik Malchau (-); Ola Rolfson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Meridith E Greene (-)
Publicerad i:
The Journal of arthroplasty, 31 ( 6 ) s. 1251–1255
ISSN:
1532-8406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Vitamin E-diffused highly cross-linked polyethylene (VEPE) was developed to reduce oxidation without compromising mechanical strength. The purpose of this study was to evaluate VEPE in vivo using radiostereometric analysis (RSA) and patient-reported outcome measures (PROMs).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
232231
Posten skapad:
2016-02-19 13:53
Posten ändrad:
2016-06-27 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007