transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handledningens faser.

Författare och institution:
Liisa Uusimäki (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Konferans Forskning pågår 28 Oktober 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I denna workshop presenteras och diskuteras handledningens olika faser baserat på Relational- Cultural (RCT) teori som utvecklats ur ett feministiskt perspektiv (Uusimäki, 2010). RCT används som teoretisk ram för att förstå handledningens olika faser. Med hjälp av RCT vid handledningstillfällen får både handledaren och handledd lärdom och insyn i relationens betydelse, maktens betydelse och emotionell utveckling (emotional growth). RCT tar speciellt hänsyn till hur kultur och rasism påverkar i handledningens olika faser.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Handledning, RCT teori, feministiskt perspektiv
Postens nummer:
232221
Posten skapad:
2016-02-19 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007