transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tre av fyra jobbar med förebyggande

Författare och institution:
Hervé Corvellec (Gothenburg Research Institute (GRI)); Patrik Zapata (Förvaltningshögskolan); María José Zapata Campos (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Avfall och Miljö, 29 ( 1 ) s. 33
ISSN:
0284-1827
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
73 procent av svenska kommuner jobbar för att minska mängden av- fall, enligt siffror från Boverket. Det finns många goda exempel men mer systematiskt arbete krävs, menar tre forskare som analyserat enkäten
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
232198
Posten skapad:
2016-02-18 18:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007