transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The analysis of marked point patterns evolving through space and time

Författare och institution:
Aila Särkkä (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Eric Renshaw (-)
Publicerad i:
Computational Statistics & Data Analysis, 51 s. 1698-1718
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
LANTBRUKSVETENSKAPER
Postens nummer:
23219
Posten skapad:
2006-11-13 08:15
Posten ändrad:
2014-11-27 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007