transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Response to the letter by Leitch et al.

Författare och institution:
John Paoli (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Alexander Börve (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Johan Dahlén Gyllencreutz (-); Karin Terstappen (-); Eva Johansson Backman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Anette Aldenbratt (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Markus Danielsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Martin Gillstedt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Carin Sandberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi)
Publicerad i:
Acta dermato-venereologica, 95 ( 7 ) s. 870-1
ISSN:
1651-2057
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
232179
Posten skapad:
2016-02-18 12:53
Posten ändrad:
2016-06-20 10:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007