transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Difficulties in using interpreters in clinical encounters as experienced by immigrants living in Sweden.

Författare och institution:
Ferid Krupic (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Mikael Hellström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Mirza Biscevic (-); Sahmir Sadic (-); Nabi Fatahi (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi)
Publicerad i:
Journal of clinical nursing, 25 ( 11-12 ) s. 1721-1728
ISSN:
1365-2702
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To study a group of immigrants' experiences regarding interactions with primary health care through an interpreter.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
232176
Posten skapad:
2016-02-18 11:25
Posten ändrad:
2016-06-03 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007