transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dokumentera mera : social dokumentation inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade

Författare och institution:
Thomas Carlsson (Institutionen för socialt arbete); Ann Nilsson (Institutionen för socialt arbete)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Gothia
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
232156
Posten skapad:
2016-02-18 07:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007