transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Integrated and individualized services: paradoxes in the implementation of labour market policies in Sweden

Författare och institution:
Katarina Hollertz (Institutionen för socialt arbete)
Redaktör(er):
Martin and Deborah Rice Heidenriech (-)
Publicerad i:
Integrating Social and Employment Policies in Europe Active Inclusion and Challenges for Local Welfare Governance, s. 51-71
ISBN:
978 1 78347 491 2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Edward Elgar
Förlagsort:
Cheltenham, UK
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Sweden, activation, coordination unions
Postens nummer:
232116
Posten skapad:
2016-02-17 11:03
Posten ändrad:
2016-02-17 11:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007