transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Children as participants – what can we learn from children?

Författare och institution:
Karin Lager (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
“Learning to listen, listening to learn” The OMEP international Conference and Workshop Lagos, Nigeria August 3-7, 2009.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
232095
Posten skapad:
2016-02-16 13:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007