transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prevalence of Peri-implantitis in Medically Compromised Patients and Smokers: A Systematic Review.

Författare och institution:
Alberto Turri (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Paulo Henrique Orlato Rossetti (-); Luigi Canullo (-); Maria Gabriella Grusovin (-); Christer Dahlin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
The International journal of oral & maxillofacial implants, 31 ( 1 ) s. 111-8
ISSN:
1942-4434
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To verify whether the diversity of systemic medical conditions and smoking act as biologic associated factors for peri-implantitis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
232087
Posten skapad:
2016-02-16 13:14
Posten ändrad:
2016-06-20 10:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007