transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Selective serotonin re-uptake inhibitor use during pregnancy: association with offspring birth size and gestational age.

Författare och institution:
Alexander Viktorin (-); Paul Lichtenstein (-); Cecilia Lundholm (-); Catarina Almqvist (-); Brian M D'Onofrio (-); Henrik Larsson (-); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Patrik K E Magnusson (-)
Publicerad i:
International journal of epidemiology, 45 ( 1 ) s. 170-177
ISSN:
1464-3685
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Depression around the time of pregnancy affects at least 1 in 8 women and treatment with selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) in pregnant women has been increasing, but research on adverse effects on the fetus have so far commonly used designs unable to account for confounding. We aimed to examine the effects of prenatal SSRI exposure on offspring size outcomes and gestational age, and disentangle whether associations observed were due to the medication or other factors.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
232084
Posten skapad:
2016-02-16 10:47
Posten ändrad:
2016-06-09 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007