transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg

Författare och institution:
Karl Forsell (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Helena Eriksson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Bengt Järvholm (-); Eva Andersson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Monica Lundh (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritim Human Factors och Nautik, Chalmers); Ralph Nilsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Rapportserie AMM Göteborgs universitet; nr 151
ISBN:
9789178761500
Antal sidor:
36
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
Chalmers styrkeområden:
Transport
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
232069
Posten skapad:
2016-02-15 16:22
Posten ändrad:
2016-08-10 15:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007