transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Quest for Power in International Politics: the Campaigns and Selection of Non-Permanent Members to the United Nations Security Council

Författare och institution:
Ann-Marie Ekengren (Statsvetenskapliga institutionen); Ulrika Möller (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Konferenspapper presenterat på konferensen Utrikespolitisk analys, Uppsala 4-5 februari.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
232029
Posten skapad:
2016-02-15 10:24
Posten ändrad:
2016-02-15 10:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007