transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Northern Europe in the Cold War, 1965-1990: East-West Interactions of Trade, Culture and Security

Redaktör(er):
Poul Villaume (-); Ann-Marie Ekengren (Statsvetenskapliga institutionen); Rasmus Mariager (-)
ISBN:
9789515100214
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Aleksanteri cold War Series 3/2016
Förlagsort:
Helsinki
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Postens nummer:
232028
Posten skapad:
2016-02-15 10:20
Posten ändrad:
2016-05-19 15:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007