transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Insamling och bearbetning av talspråksmaterial

Författare och institution:
Cajsa Ottesjö (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Sociolingvistik i praktiken / Sally Boyd, Stina Ericsson (red.), s. 75-92
ISBN:
978-91-44-09566-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
sociolingvistik, talspråk, metod
Postens nummer:
232009
Posten skapad:
2016-02-14 13:40
Posten ändrad:
2016-02-17 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007