transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Torture as a moral dilemma

Författare och institution:
Anders Herlitz (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
1st CEGP Graduate Conference in Political Theory at LUISS University, Rome,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Postens nummer:
232007
Posten skapad:
2016-02-12 23:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007