transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tearing down the boundaries – why ethics needs to address epistemology

Författare och institution:
Anders Herlitz (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Philosophy Unbound - The Second Annual Lehigh University Conference in Philosophy, Bethlehem, PA, 23-24 October 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Postens nummer:
232001
Posten skapad:
2016-02-12 23:22
Posten ändrad:
2016-05-27 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007