transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hållbara strukturer för organisatoriskt lärande.

Författare och institution:
Carina Abrahamson Löfström (Förvaltningshögskolan)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
FoU i Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Organisatoriskt lärande, funktionshinderverksamhet.
Postens nummer:
231977
Posten skapad:
2016-02-12 19:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007