transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Loss-of-Function Variant in a Minor Isoform of ANK3 Protects Against Bipolar Disorder and Schizophrenia.

Författare och institution:
Timothy Hughes (-); Lars Hansson (-); Ida E Sønderby (-); Lavinia Athanasiu (-); Verena Zuber (-); Martin Tesli (-); Jie Song (-); Christina M Hultman (-); Sarah E Bergen (-); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Ingrid Melle (-); Ole Andreas Andreassen (-); Srdjan Djurovic (-)
Publicerad i:
Biological psychiatry, 80 ( 4 ) s. 323–330
ISSN:
1873-2402
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Ankyrin-3 (ANK3) was one of the first genes to reach significance in a bipolar disorder genome-wide association study. Many subsequent association studies confirmed this finding and implicated this gene in schizophrenia. However, the exact nature of the role of ANK3 in the pathophysiology remains elusive. In particular, the specific isoforms involved and the nature of the imbalance are unknown.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
ANK3; Bipolar disorder; Genetics; Minor isoform; Schizophrenia; Splice site
Postens nummer:
231963
Posten skapad:
2016-02-12 14:22
Posten ändrad:
2016-08-18 08:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007