transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Implementation of lean and the 3-year trends of sick-leave among helath care workers in diffrent hospital care context

Författare och institution:
Linda Ahlstrom (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Lotta Dellve (-)
Publicerad i:
Novo Symposium, 12-13 nov. 2015, Trondheim, Norge. "Quality in health care"; Abstract book, 1 ( 1 ) s. 39
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
231945
Posten skapad:
2016-02-11 16:31
Posten ändrad:
2016-06-03 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007