transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From sounds to speech and gestures : case studies of linguistic interaction in children with ASC

Från språkljud till tal och gester - fallstudier om lingvistisk interaktion hos barn med autismspektrumtillstånd

Författare och institution:
Pia Nordgren (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
ISBN:
978-91-628-9678-2
Antal sidor:
75
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg. Faculty of Arts
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Datum för examination:
2016-03-03
Tidpunkt för examination:
13.15
Lokal:
T 302, Olof Wijksatan 6
Opponent:
Professor Mila Vulchanova
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
For abstract (see https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/41361).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
perception, speech production, phonology, prosody, gestures, autism spectrum condition
Ytterligare information:
Delarbeten: I Phonological Development in a Child with Autism Spectrum Condition: Case Study of an Intervention Journal of Interactional Research in Communication Disorders/Equinox, Volym 6, Nummer/häfte 1, Sidor 25-51, 2015. dx.doi.org/10.1558/jircd.v6i1.25. ISSN: 2040-5111 (PRINT) 2040-512X (ONLINE). II F0, F0 range and duration of utterances – Longitudinal single-subject studies of prosody in two Swedish children with ASC Clinical Linguistics & Phonetics, Volym Epub ahead of print, 2015 dx.doi.org/10.3109/02699206.2015.1098728. ISSN: 0269-9206 (PRINT) 1464-5076 (ONLINE).
Postens nummer:
231890
Posten skapad:
2016-02-10 14:08
Posten ändrad:
2016-06-02 14:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007