transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Left ventricular volumes by echocardiography in chronic aortic and mitral regurgitation.

Författare och institution:
Odd Bech-Hanssen (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Christian Lars Polte (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Kerstin M Lagerstrand (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Åse (Allansdotter) Johnsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Bahaa M Fadel (-); Sinsia A Gao (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Scandinavian cardiovascular journal : SCJ, 50 ( 3 ) s. 154-161
ISSN:
1651-2006
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Cut-off values for left ventricular (LV) dimensions indicating severe valve regurgitation have not been defined. The aim of the study was to establish echocardiographic cut-off values for LV dimensions indicating severe chronic aortic (AR) or mitral (MR) regurgitation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
231882
Posten skapad:
2016-02-10 13:51
Posten ändrad:
2016-06-09 13:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007