transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Contingent valuation method, tourism

Författare och institution:
John Armbrecht (Centrum för turism & Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Tommy Andersson (Centrum för turism & Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
In J. Jafari & H. Xiao (Eds.), Encyclopedia of Tourism , s. 1-2
ISBN:
978-3-319-01385-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Cham: Springer International Publishing.
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
231861
Posten skapad:
2016-02-10 08:44
Posten ändrad:
2016-02-18 12:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007