transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inocybe caprimulgi and I. lacunarum, two new nodulose-spored species from Fennoscandia

Författare och institution:
Jukka Vauras (-); Ellen Larsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Karstenia, 55 ( 1-2 ) s. 1-18
ISSN:
0453-3402
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Under granskning
Sammanfattning (abstract):
Two nodulose-spored species, belonging to section Marginatae, are described from Fennoscandia. Inocybe caprimulgi grows on sandy soils from the hemiboreal zone to lowalpine zone. I. lacunarum appears often in moist depressions, in the hemiboreal and southern boreal zones. I. substellata is recorded for first time from Sweden, Norway and Finland, and I. krieglsteineri from Sweden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Nyckelord:
'Inocybe, Agaricales, taxonomy, molecular systematics'
Postens nummer:
231855
Posten skapad:
2016-02-09 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007