transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pedagogiska lärmiljöer och kreativa forskningsmiljöer – Samhällsvetenskapliga fakultetens framtida lokaler

Författare och institution:
Signe Borch (Institutionen för globala studier); Christel Backman (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Carlsson Axel (-); Malgorzata Erikson (Förvaltningshögskolan); Marita Fagerling (-); Maria Oskarson (Statsvetenskapliga institutionen); Anton Rundstöm (-)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
231789
Posten skapad:
2016-02-08 13:19
Posten ändrad:
2016-06-03 08:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007