transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sexuality and reproduction in HIV-positive women-a Meta-synthesis

Författare och institution:
Ewa Carlsson-Lalloo (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Åsa Mellgren (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Marie Rusner (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Journal of AIDS and clinical research,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Annan hälsovetenskap ->
Vetenskapsteori med inriktning mot vård- och omsorgsområdet
Postens nummer:
231785
Posten skapad:
2016-02-08 12:45
Posten ändrad:
2016-09-10 15:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007