transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mötets många ansikten - när professionella möter klienter

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Marcus Herz (-)
Publicerad i:
Socialt arbete. En grundbok, tredje utgåvan, s. 272-287
ISBN:
978-91-27-14149-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
231772
Posten skapad:
2016-02-05 18:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007