transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Materialval vid tandstödda MK-konstruktioner

Författare och institution:
Lars Hjalmarsson (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
www.internetodontologi.se, 2015-08-24
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral protetik
Postens nummer:
231759
Posten skapad:
2016-02-05 13:21
Posten ändrad:
2016-06-22 10:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007