transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cellular responses to cobalt-chrome and CP titanium--an in vitro comparison of frameworks for implant-retained oral prostheses.

Författare och institution:
Lars Hjalmarsson (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Swedish Dental Journal, 35 ( 4 ) s. 177-186
ISSN:
0347-9994
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral protetik
Postens nummer:
231742
Posten skapad:
2016-02-05 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007