transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intracranial Arterial 4D-Flow is Associated with Metrics of Brain Health and Alzheimer's Disease.

Författare och institution:
Sara E Berman (-); Leonardo A Rivera-Rivera (-); Lindsay R Clark (-); Annie M Racine (-); Jon G Keevil (-); Lisa C Bratzke (-); Cynthia M Carlsson (-); Barbara B Bendlin (-); Howard A Rowley (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Sanjay Asthana (-); Patrick Turski (-); Sterling C Johnson (-); Oliver Wieben (-)
Publicerad i:
Alzheimer's & dementia (Amsterdam, Netherlands), 1 ( 4 ) s. 420-428
ISSN:
2352-8729
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
While cerebrovascular disease has long been known to co-occur with Alzheimer's disease (AD), recent studies suggest an etiologic contribution to AD pathogenesis. We used 4D-Flow magnetic resonance imaging (MRI) to evaluate blood flow and pulsatility indices in the Circle of Willis. We hypothesized decreased mean blood flow and increased pulsatility, metrics indicative of poor vascular health, would be associated with cerebral atrophy and an AD cerebrospinal fluid (CSF) profile.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Nyckelord:
Alzheimer's disease, Cardiovascular risk, Circle of Willis, Mean blood flow, Pulsatility index
Postens nummer:
231699
Posten skapad:
2016-02-04 17:14
Posten ändrad:
2016-05-02 10:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007