transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effect of Docosahexaenoic Acid on a Biomarker of Head Trauma in American Football.

Författare och institution:
Jonathan M Oliver (-); Margaret T Jones (-); K Michele Kirk (-); David A Gable (-); Justin T Repshas (-); Torie A Johnson (-); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Niklas Norgren (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Medicine and science in sports and exercise, 48 ( 6 ) s. 974–982
ISSN:
1530-0315
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
American football athletes are exposed to sub-concussive impacts over the course of the season resulting in elevations in serum neurofilament light (NFL), a biomarker of axonal injury. Docosahexaenoic acid (DHA) has been reported to reduce axonal trauma associated with traumatic brain injury in rodent models. However, the optimal dose in American football athletes is unknown. This study examined the effect of differing doses of DHA on serum NFL over the course of a season of American football.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Nyckelord:
CONCUSSION, HEAD TRAUMA, NEUROFILAMENT LIGHT, DHA
Postens nummer:
231692
Posten skapad:
2016-02-04 17:01
Posten ändrad:
2016-06-27 10:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007