transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anno 1790: Dressing a Swedish crime series

Författare och institution:
Boel Ulfsdotter (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Film, Fashion and Consumption, 4 ( 1 ) s. 43-56
ISSN:
2044-2823
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Filmvetenskap
Nyckelord:
Anno 1790, Nordic noir, post-heritage TV drama, post-heritage costume, heritage fashion, clothes vs costumes
Postens nummer:
231645
Posten skapad:
2016-02-03 17:37
Posten ändrad:
2016-05-12 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007