transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Klassisk argumentationsanalys i ett samtida medielandskap. Om behovet av att utveckla argumentationsanalys i skolan

Författare och institution:
Anna Lyngfelt (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Retorik och lärande. Kunskap-bildning-ansvar, s. 57-68
ISBN:
978-91-87833-62-5
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Lunds universitet
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
retorik, undervisning, lärande, critical literacy, medier
Postens nummer:
231607
Posten skapad:
2016-02-03 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007