transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The volume of Kahler-Einstein varieties and convex bodies

Författare och institution:
Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Robert Berman (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
journal fur de reine und angewandte mathematik, Epub ahead of print
ISSN:
1435-5345
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
231588
Posten skapad:
2016-02-02 15:53
Posten ändrad:
2016-09-14 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007