transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Annual Hazard Rates of Recurrence for Breast Cancer During 24 Years of Follow-Up: Results From the International Breast Cancer Study Group Trials I to V.

Författare och institution:
Marco Colleoni (-); Zhuoxin Sun (-); Karen N Price (-); Per Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); John F Forbes (-); Beat Thürlimann (-); Lorenzo Gianni (-); Monica Castiglione (-); Richard D Gelber (-); Alan S Coates (-); Aron Goldhirsch (-)
Publicerad i:
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 34 ( 9 ) s. 927-935
ISSN:
1527-7755
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Predicting the pattern of recurrence can aid in the development of targeted surveillance and treatment strategies. We identified patient populations that remain at risk for an event at a median follow-up of 24 years from the diagnosis of operable breast cancer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
231575
Posten skapad:
2016-02-01 23:12
Posten ändrad:
2016-03-30 08:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007