transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Two Different Implant Designs and Impact of Related Drilling Protocols on Primary Stability in Different Bone Densities: An In Vitro Comparison Study

Författare och institution:
Lars Sennerby (Institutionen för odontologi); L. Pagliani (-); A. Petersson (-); D. Verrocchi (-); S. Volpe (-); Peter Andersson (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 30 ( 3 ) s. 564-568
ISSN:
0882-2786
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Postens nummer:
231508
Posten skapad:
2016-01-29 15:05
Posten ändrad:
2016-01-29 15:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007