transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dental anxiety and oral health in 15-year-olds: a repeated cross-sectional study over 30 years

Författare och institution:
A. Stenebrand (-); Magnus Hakeberg (Institutionen för odontologi); A. N. Helkimo (-); Göran Koch (-); Ulla Wide Boman (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Community Dental Health, 32 ( 4 )
ISSN:
0265-539X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Odontologisk beteendevetenskap
Nyckelord:
thodont or dept odontol or dept oral & maxillofacial radiol or dept oral &, dept orthodont or dept pedodont or dept periodontol or dept prosthet dent dent, al immunol or div periodontol or dept oral microbiol & immunol or dept pe!
Postens nummer:
231505
Posten skapad:
2016-01-29 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007