transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vasopressin-induced changes in splanchnic blood flow and hepatic and portal venous pressures in liver resection.

Författare och institution:
Lena Sand Bown (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Sven-Erik Ricksten (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Erik Houltz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); H Einarsson (-); Sören Söndergaard (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Magnus Rizell (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Stefan Lundin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
Publicerad i:
Acta anaesthesiologica Scandinavica, 60 ( 5 ) s. 607–615
ISSN:
1399-6576
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To minimize blood loss during hepatic surgery, various methods are used to reduce pressure and flow within the hepato-splanchnic circulation. In this study, the effect of low- to moderate doses of vasopressin, a potent splanchnic vasoconstrictor, on changes in portal and hepatic venous pressures and splanchnic and hepato-splanchnic blood flows were assessed in elective liver resection surgery.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Postens nummer:
231500
Posten skapad:
2016-01-29 12:50
Posten ändrad:
2016-04-29 10:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007