transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pressure-dependent changes in haematocrit and plasma volume during anaesthesia, a randomised clinical trial.

Författare och institution:
T Damén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Björn Reinsfelt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Bengt Redfors (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Anders Nygren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
Publicerad i:
Acta anaesthesiologica Scandinavica, 60 ( 5 ) s. 560–568
ISSN:
1399-6576
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Induction of general anaesthesia has been shown to cause haemodilution and an increase in plasma volume. The aim of this study was to evaluate whether prevention of hypotension during anaesthesia induction could avoid haemodilution.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Postens nummer:
231494
Posten skapad:
2016-01-29 10:35
Posten ändrad:
2016-04-29 10:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007