transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Takotsubo (Stress) Cardiomyopathy.

Författare och institution:
Björn Redfors (Center for Cardiovascular and Metabolic Research (CMR)); Elmir Omerovic (Center for Cardiovascular and Metabolic Research (CMR))
Publicerad i:
The New England journal of medicine, 373 ( 27 ) s. 2688-9
ISSN:
1533-4406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
Female, Humans, Male, Takotsubo Cardiomyopathy
Postens nummer:
231493
Posten skapad:
2016-01-29 10:30
Posten ändrad:
2016-02-19 11:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007