transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lärarbedömningars styrkor och svagheter

Författare och institution:
Stefan Johansson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Skola & Samhälle [S.O.S],
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Lärares bedömningar, PIRLS,
Postens nummer:
231492
Posten skapad:
2016-01-29 10:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007