transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En konstruktionistisk syn på trovärdighet, rättslighet och identitet

Författare och institution:
Hanna Wikström (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Migrationsrätt. Skyddsbehov och trovärdighet - bedömning i asylärenden., s. 20
ISBN:
978-91-47-11178-7
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Liber AB
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
231475
Posten skapad:
2016-01-28 16:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007