transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter - Bakgrundsrapport

Författare och institution:
Olof Sandström (-); Olle Grahn (-); Magnus Karlsson (-); Åke Larsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Mikael Malmaeus (-); Tomas Viktor (-)
Antal sidor:
168 s.
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Svenska Miljöinstitutet
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I rapporten redovisas fabriksbeskrivningar samt utsläpps- och recipientdata. Sammanställningen är inriktad på information som kan utgöra grund för analys av återhämtning av miljöpåverkan i relation till recipientkaraktär och andra faktorer som visat sig vara betydelsefulla. De områden som identifieras som särskilt viktiga för miljöskyddsåtgärder och därför prioriteras är övergödning, förekomst av miljöfarliga ämnen samt toxiska effekter på organismer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Kemiteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik
Nyckelord:
Skogsindustri, recipienter, utsläpp till vatten, övergödning, fiberbankar, miljöfarliga ämnen, toxiska effekter, återhämtningsförlopp
Postens nummer:
231472
Posten skapad:
2016-01-28 15:37
Posten ändrad:
2016-01-28 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007