transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effect of co-twin gender on neurodevelopmental symptoms: a twin register study.

Författare och institution:
Jonna Maria Eriksson (-); Sebastian Lundström (Gillbergcentrum & Centrum för etik, juridik och mental hälsa); Paul Lichtenstein (-); Susanne Bejerot (-); Elias Eriksson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi)
Publicerad i:
Molecular autism, 7 s. 8
ISSN:
2040-2392
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Autism spectrum disorder (ASD) and attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) are neurodevelopmental disorders thought to have both genetic and environmental causes. It has been hypothesized that exposure to elevated levels of prenatal testosterone is associated with elevated traits of ASD and ADHD. Assuming that testosterone levels from a dizygotic male twin fetus may lead to enhanced testosterone exposure of its co-twins, we aimed to test the prenatal testosterone hypothesis by comparing same-sex with opposite-sex dizygotic twins with respect to neurodevelopmental symptoms.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Nyckelord:
Asperger syndrome; Attention-deficit hyperactivity disorders; Autistic disorder; Symptom assessment; Twin study
Postens nummer:
231448
Posten skapad:
2016-01-28 10:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007