transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Studien 1913 års män visar på konsten att bli 100 år. Icke-rökning, måttlig kaffekonsumtion och bra inkomst hjälper till.

A study of men born in 1913 show the art of becoming 100 years. Nonsmoking, moderate coffee consumption and good income helps.

Författare och institution:
Lars Wilhelmsen (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Mikael Dellborg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lennart Welin (-); K. Svardsudd (-)
Publicerad i:
Lakartidningen, 112 ( 41 )
ISSN:
1652-7518 (Electronic) 0023-7205 (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Allmän medicin
Ytterligare information:
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2015/10/Studien-1913-ars-man-visar-pa-konsten-att-bli-100-ar/
Postens nummer:
231442
Posten skapad:
2016-01-28 08:58
Posten ändrad:
2016-07-01 08:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007